fbpx

Polityka Prywatności

Pole Dance na najwyższym poziomie

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż PoleStar Academy, ul.Kapitańska 3a/3 71-602 Szczecin. Prowadzonym przez Polestar Karolina Szwedzińśka Nip: 851-31-42-034

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. PoleStar Karolina Szwedzińska.Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PoleStar Academy, ul.Kapitańska 3a/3 71-602 Szczecin, lub email: polestar.academy.szczecin@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. PoleStar Karolina Szwedzińska nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej PoleStar Karolina Szwedzińska.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług jak również w celach statystycznych.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: polestar.academy@gmai.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: PoleStar Academy, ul.Kapitańska 3a/3 71-602 Szczecin

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiamy,

PoleStar Academy Karolina Szwedzińśka